Om os

 

Orø Sejlklub

 

CVR-nummer: 39119579

Bank 0520 0000356755

MobilePay 11014

Orø Sejlklub er en ralitet pr. 14.10. 2017

Orø Sejlklub er en realitet !

 

Vedtægter fra stiftende generalforsamling d. 14.10. 2017.

Der besluttedes to ting på den stiftende:

 

At man stiftede foreningen Orø Sejlklub og at man holdt generalforsamling igen, før de i vedtægterne nævnte datoer. Dette for at få besat poster i bestyrelsen, inden egentlig generalforsamling som nævnt i vedtægterne.

 

 

 

Sejladskalenderen for 2017 er hér.

 

Kalenderen er foreløbig

Vi kender ikke datoerne for bådisætning, generalforsamling og bådoptagning

 

Du skal bruge Adobe Reader for at se den.

Download seneste version her

Næste klubaften 19. januar

"Rom og Reggae"

 

Mahogninroret?

 

Her ligger sejlernes horoskop

 

 

 

 

 

 

 

Mænd spiser sushi med bacon

Vi pukler for medlemmerne!

Nyttige Links

 

Orø Bådelaugs bestyrelse er ikke voldsomt interesseret i Sejlads,

så vi har dannet Orø Sejlklub.

 

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling d. 21.10. 2017 klokken 16

 

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller

3. Valg af referent

4. Fastsættelse af kontingent

5. Valg af formand til februar 2019 (ulige år)

6. Valg af kasserer til februar 2018 (lige år)

7. Valg af den øvrige bestyrelse: 2 medlemmer i lige og ulige årstal

9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

10. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant

11. Eventuelt

 

 

___________________________________

 

 

Vi er gået i tænkeboks(!) omkring sommerarrangement af typen

 

 

En langdistance kapsejlads uden regler og uden målebrev.

Oplægget er:

  • 37 Nm (XL banen)
  • Singlehand eller two-star
  • Der spekuleres i inddeling efter bådlængde.
  • f.eks.: 15-24", 25-30" 30-35" 35"+
  • Og intet andet!
  • Al sejlføring er tilladt.

Sejladsen er for os selv og omkringliggende klubber.

 

Der er dog et sikkerhedsmoment i denne type sejlads og derfor vil vi diskutere til vi finder det rette forløb.

 

 

 

Copyright © Kim Kennedy BakkenIT Soft